วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ห้องคนรักเด็ก


สวัสดีคะ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของบุตรหลาน หลังจากไปลงประชามติจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสจัดตู้หนังสือและได้พบหนังสือชีวิตและงานของอาจารย์ราศี ทองสวสดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน ในวาระเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปีพ.ศ.2537พบประเด็นปัญหาที่ในปีพ.ศ. 2550 ก็ยังเป็นประเด็นปัญหายอดนิยม
คำถาม ผู้ปกครองเป็นอันมากเมื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนก็คาดว่าจะได้เรียนหนังสือกันเลยทีเดียวการไม่เน้นหรือเร่งสอนหนังสือ(แบบประถมศึกษา)ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาจะไม่ช้าเกินไปหรือ สำหรับเด็กๆที่จะต้องเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกานุวัตรนี้
ตอบ การสอนหนังสือตั้งแต่อนุบาลแบบประถมศึกษาครูเริ่มสอนอ่าน-เขียนเร็ว แต่เด็กไม่ได้เรียนรู้เร็วไปด้วย การจะเรียนอ่าน-เขียนได้ช้าหรือเร็วย่อมเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กแต่หากจะนำไปสอนที่ชั้นประถมปีที่ 1นั้น เด็กจะมีความพร้อมมากกว่า ดังนั้นแม้จะเริ่มสอนช้าเมื่อเด็กมีความพร้อมช่วยให้เรียนได้เร็วกว่านอกจากนี้เด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมมาก็ย่อมจะมีพัฒนาการในทุกด้านดีพร้อมที่จะอยู่ในสังคมแบบใหม่ได้ดีกว่า
สัปดาห์หน้าเราพบกันและวางแผนเตรียมความพร้อมให้เด็กๆกันนะคะ

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 TEL. 02-5131358 fax 02-5131358
http://edu.chandra.ac.th/satit/index.html